);

ARTYKUŁY


badanie kontrolne

Badanie kontrolne

19 stycznia 2017


Badanie kontrolne w ramach profilaktyki to najlepszy sposób na zapobieganie chorobom, dzięki wczesnemu ich wykryciu i podjęciu odpowiedniego leczenia. Są ważne, ponieważ utrwala prawidłowe wzorce zdrowego stylu życia. Okulistyczne badanie kontrolne powinniśmy wykonywać regularnie, nawet jeśli nie dzieje się z naszym wzrokiem nic poważnego. Takie badanie powinno rozpocząć się od wywiadu lekarskiego. Podczas takiego wywiadu lekarz powinien zebrać dane na temat: rodzaju dolegliwości (jeśli taka wystąpiła), czasu jej trwania, stanu oczu pacjenta, przebytych i obecnych chorób pacjenta, jego wiek, rodzaj pracy, dietę, styl życia oraz stosowanych leków czy używek.

Po zebraniu informacji lekarz przechodzi do badania ostrości wzroku pacjenta. Jak sama nazwa wskazuje, badanie ma na celu ocenę ostrości wzroku do bliży, czyli patrzenia z odległości wynoszącej ok. 30-40 cm oraz ostrości do dali – patrzenia na znaczną odległość. Badanie kontrolne polega na sprawdzaniu ostrości wzroku do dali, pacjent odczytuje cyfry, litery lub znaki graficzne umieszczone na tak zwanej tablicy Snellena. Tablica Snellena jest tablicą okulistyczną, na której, w dziesięciu rzędach, znajdują się wydrukowane znaki. Jest ona umieszczona 5 metrów od miejsca, gdzie znajduje się pacjent. Górny rząd tablicy zawiera znaki największe, a w każdym kolejnym rzędzie znaki maleją. Badanie to przeprowadza się na każde oko z osobna. Poprawny wynik tego badania to ostrość wzroku 1,0, czyli pacjent bezbłędnie przeczytał wszystkie znaki z każdego rzędu. Badanie kontrolne sprawdzające ostrość wzroku do bliży przeprowadza się na podobnych tablicach, tylko są one oddalone od pacjenta na odległość około 30-40 cm. Jeśli u pacjenta pojawi się obniżona ostrość wzroku, lekarz powinien zalecić okulary korekcyjne.

Kolejne badanie kontrolne wykonywane podczas wizyty u okulisty jest komputerowym badaniem wzroku. Badanie komputerowe pozwala na ocenę krzywizny rogówki i wady wzroku. Pomimo tego badania, które podaje jaką wadę wzroku ma pacjent, okulista powinien przeprowadzić badanie ostrości wzroku, o którym była mowa wcześniej.

Trzecie badanie, które powinno być przeprowadzone podczas wizyty powinno być badaniem ciśnienia wewnątrz oka. Przeprowadza się je za pomocą specjalnego urządzenia – tonometru. Urządzenie wyrzuca porcję powietrza, które uderza w rogówkę odkształcając ją. Im ciśnienie wewnątrz oka jest wyższe, tym rogówkę jest trudniej odkształcić. Jeśli wynik badania pokazuje podwyższone ciśnienie wewnątrz oka może to świadczyć o rozwoju jaskry.

Ostatnim podstawowym badaniem jest badanie całego oka. Okulista za pomocą biomikroskopu ogląda całe oko, jeśli  chce zbadać również dno oka pacjenta, zakrapla specjalnym płynem w celu rozszerzenia źrenic. Tylko przy rozszerzonych źrenicach okulista jest w stanie ocenić zmiany, jakie zachodzą w siatkówce czy nerwie wzrokowym. Na badanie kontrolne składa się wiele ważnych elementów, przeprowadzenie ich powie nam o kondycji i stanie zdrowia naszych oczu. To bardzo ważne badanie, starajmy wykonywać się je regularnie.