);

ARTYKUŁY


klub-seniora

KLUB SENIORA – miejsce dla osób z pasją

17 maja 2017


Po pięćdziesiątym roku życia nasza aktywność, nie tylko fizyczna, ale i towarzyska, bardzo często podupada. Wnuki nie zawsze potrzebują naszej pomocy, obowiązków w domu nie jest aż tak wiele, czujemy się samotni, a jednocześnie otwarci na nowe wyzwania. Brakuje nam kontaktu z rówieśnikami, aktywnego spędzania wolnego czasu i zaangażowania. Tętniący życiem starsi ludzie spontanicznie i nieformalnie organizują się, zakładając Klub Seniora. Staje się on dogodnym miejscem spotkań, które integrują i aktywizują seniorów, nie pozwalając im ani na samotność ani na nudę. Jak w swoim mieście znaleźć Klub Seniora i kto może zostać jego członkiem?

Klub Seniora – dla kogo i po co?

Klub Seniora to miejsce dla osób z pasją. Ludzie starsi, na emeryturze (wiek staje się tutaj czynnikiem warunkującym członkostwo) znajdują przestrzeń do dalszego rozwoju, uczestniczą w ciekawych zajęciach i nawiązują nowe znajomości. W zależności od Klubu przynależeć mogą do niego osoby powyżej 55. lub 60. roku życia, choć zdarza się, że w jego kręgi przyjmowani są wszyscy, którzy zwyczajnie chcą zerwać z nudą. Często działający przy osiedlach mieszkaniowych, ośrodkach kultury czy bibliotekach Klub Seniora wspierany jest przez jednostki, przy których powstaje. Spotkania osób starszych często odbywają się również w ramach działalności parafialnej. Nierzadko Klub Seniora jest też wspólnym przedsięwzięciem lokalnych jednostek i władz miasta. W działalność Klubów, których w Polsce ostatnimi czasy powstaje bardzo dużo, chętnie włączają się organizacje pozarządowe.

Członkostwo – co daje Klub Seniora?

Przynależność do grupy i poczucie wspólnotowości staje się niezwykle ważne dla seniorów, którzy zostają członkami Klubu. Budują więzi z rówieśnikami, wspólnie spędzają czas na rozmowie czy grach z sąsiadem lub sąsiadką, rozwijają swoje pasje i odkrywają nowe. A to wszystko w miłej atmosferze i towarzystwie. Bardzo aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym, korzystając z organizowanych wyjść do teatrów, muzeów i filharmonii. Klubowicze począwszy od lekcji tańca, śpiewu, języków obcych, po kursy latania na paralotni czy na wieczorach poetyckich kończąc robią większość rzeczy wspólnie. Klub seniora pozwala rozwijać nie tylko swoje pasje i zainteresowania, ale także tworzy i wzmacnia trwałe więzi. Rodzinna atmosfera oraz możliwość zrobienia czegoś razem dają pole do wymiany doświadczeń i poglądów. Jesień życia nie musi być czasem stagnacji i samotności. Tętniący życiem seniorzy często angażują się w życie społeczne i w pracę jako wolontariusze.