);

ARTYKUŁY


osoby-starsze

Osoby starsze i ich potrzeby w jesieni życia

30 maja 2017


Starość jest pojęciem, które trudno sklasyfikować i nadać mu sztywne ramy. Od lat już obserwujemy proces starzenia się ludzi, którego jednym z pozytywnych efektów jest wydłużania się średniej długości życia. Granica między wiekiem średnim a starością w ciągu wieków ulegała zmianom, na pewnym etapie gdzieś się zatarła. Osoby starsze to dziś bardzo często aktywni życiowo ludzie, którzy potrafią zaspokoić swoje potrzeby społeczne, towarzyskie i rodzinne. Choć nierzadko dotykają ich trudności wynikające ze zmiany ról społecznych czy spowodowane stopniowym ograniczeniem kontaktów międzyludzkich, niechętnie dają przypiąć sobie łatkę deprecjonującą ich ze względu na wiek.

Osoby starsze – klasyfikacja medyczna i kulturowa

To, że współcześnie dożywamy sędziwego wieku wiąże się z możliwościami, jakie daje nam rozwój medycyny. Kategoria starości w rozumieniu medycznym dotyczy szeregu zmian biologicznych, jakie następują w organizmie człowieka po 60 roku życia. Organizm jest mniej odporny na wszelkie choroby, osoby starsze zaczynają coraz częściej odczuwać dolegliwości, o których we wcześniejszych latach życia nawet nie mieli pojęcia. Układ hormonalny pracuje na zmniejszonych obrotach, co zasadniczo wpływa na sprawność również umysłową. Z wiekiem rośnie ryzyko zapadania na schorzenia nie tylko fizyczne, ale i emocjonalne. Zaburzenia zachowania i osobowości, które dotykają osoby starsze oraz pewnego rodzaju izolacja społeczna znacząco powodują zmianę ich potrzeb. Okazuje się, że potrzeby osób w starszym wieku spowodowane są głownie lękiem przed samotnością, zmianami fizycznymi, jakie dotykają nasze ciało, brakiem poczucia akceptacji oraz brakiem samodzielności.

Czego potrzebuje senior, jakie potrzeby mają osoby starsze?

Potrzeby ludzi starszych niezwykle często stają bardziej zintensyfikowane, niż były w latach młodości. Inne elementy nabierają ważności i znacząco wpływają na jakość życia. Na pierwszy plan u seniora wysuwa się potrzeba bezpieczeństwa, która źródło swe bierze we wzrastającym poczuciu zagrożenia, strachu przed niepewnym jutrem i obawy przed pozostawieniem samemu w końcowym okresie życia. Z tym ściśle powiązana jest także potrzeba niezależności i autonomii (finansowej i sprawnościowej). Osoby starsze jak najdłużej pragną pozostać niezależne i samodzielne. Wsparcie najbliższych, jak i ciągły kontakt z rówieśnikami potrafi skutecznie zmniejszyć te lęki. Obawę przed osamotnieniem wypełnić może przynależność do grupy. Siwe włosy, od zawsze kulturowo kojarzone z szacunkiem, często są pierwszym symptomem starości. Ta z kolei, mając przede wszystkim wymiar biologiczny, jest jednak niezwykle trudna i skomplikowana pod względem emocjonalnym.