AKTUALNOŚCI


uniwersytet-trzeciego-wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku – wiedza dla seniorów

19 kwietnia 2017


Nie stać w miejscu. Rozwijać się. Spełniać marzenia i pozostać sprawnym nie tylko fizycznie, ale i umysłowo. Te pragnienia nie dotyczą wyłącznie osób młodych. Poczucie bezużyteczności, samotności i niezaradności to częste stereotypy przypisywane starości. Osoby starsze stanowią prawie 15% naszego społeczeństwa. Badania pokazują, że za kilka lat procent ten będzie jedynie wzrastał. Obecnie aktywność seniorów staje się nie tylko lekiem na nudę i samotność, ale i pozwala spełniać młodzieńcze marzenia, które do tej pory były nie do pogodzenia z obowiązkami zawodowymi i życiem rodzinnym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom seniorów powstał Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Czym jest Uniwersytet Trzeciego Wieku?

Uniwersytet Trzeciego Wieku aktywuje i przygotowuje ludzi starszych do życia w nowych, dynamicznie zmieniających się warunkach współczesnego świata. Zarazem daje im możliwość prowadzenia twórczego i aktywnego życia. Pozwala spełniać marzenia i ambicje, których realizację wcześniej uniemożliwiały przemiany ekonomiczne i gospodarcze, jakie wydarzały się w Polsce i na świecie w ostatnich latach. Za główny cel – poza oczywiście aktywizacją seniorów – Uniwersytet Trzeciego Wieku stawia sobie wyjście naprzeciw oczekiwaniom osób starszych, które zakończyły karierę zawodową oraz osobom samotnym. Drogę do realizacji tych zadań wytacza właśnie edukacja. Uniwersytet Trzeciego Wieku stwarza możliwości ciągłego poszerzania wiedzy z różnych dziedzin. Interesuje osoby, dla których mimo osiągniętego wieku ważny jest indywidualny rozwój poprzez edukację. Pozwala realizować osobiste zainteresowania i utrzymać sprawność psychiczną. Ułatwia nawiązywanie przyjaźni, zapewniają możliwość dbania o kondycję fizyczną. Słuchacze korzystają z szerokiej oferty zajęć fakultatywnych, lektoratów języków obcych, wykładów, warsztatów artystycznych, zajęć ruchowych i rehabilitacyjnych. Choć osoby starsze uczestniczą na zajęciach jako wolni słuchacze, uczelnie, przy której powstaje Uniwersytet Trzeciego Wieku wprowadzają czasami formalne wymogi dotyczące ich wieku (niektóre z kolei przyjmują osoby bez ograniczeń).

Jakie potrzeby zaspokaja członkostwo w Uniwersytecie Trzeciego Wieku?

Pozostanie w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, stały kontakt z rówieśnikami, ale także osobami młodszymi, daje nie tylko poczucie użyteczności, ale sprawia, że seniorzy w pełni potrafią cieszyć się jesienią swojego życia. Integracja środowiska osób starszych ze sobą, jak również z innymi pokoleniami, jaką zapewnia Uniwersytet Trzeciego Wieku, zapobiega ich marginalizacji i wykluczaniu. Aktualnie w Polsce działa około 400 Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Polska była trzecim krajem na świecie (po Francji i Belgii), w której rozwinęła się ta działalność. Co cieszy, z roku na rok wzrasta liczba seniorów, którzy dołączają do Stowarzyszenia. Starość nie musi wykluczać aktywności.

Uniwersytet Trzeciego Wieku to miejsce aktywizacji osób starszych, w wieku poprodukcyjnym. Celem tej placówki dydaktycznej jest polepszenie jakości życia seniorów.