Zaćma

Zaćma, nazywana też kataraktą, to choroba oczu, polegająca na nabytym lub postępującym zmętnieniu soczewki oka, której podstawowym zadaniem jest zapewnienie ostrego widzenia. Wraz z rozwojem choroby soczewka traci swoją najistotniejszą cechę, jaką jest przejrzystość. Postępujące zmętnienie uniemożliwia kształtowanie wysokiej jakości obrazu na siatkówce, co powoduje gorsze widzenie. Zaćma może postępować powoli przez wiele lat. Osoby nią dotknięte najczęściej dostrzegają jej pierwsze objawy, kiedy pogarszający się wzrok zaczyna im przeszkadzać w normalnym życiu. Zaćmę leczy się operacyjnie, nieleczona może prowadzić nawet do całkowitej utraty wzroku.

Jakie są przyczyny choroby
Zaćma najczęściej pojawia się u ludzi po 60. roku życia. Może również występować u ludzi młodych, ale wtedy przyczyną są urazy lub stany zapalne oka, choroby przewlekłe jak cukrzyca, praca wykonywana w warunkach szkodliwych, kontakt oczu z chemikaliami, przyjmowanie niektórych leków, szczególnie sterydów. Zaćma może być również wrodzona.

W przypadku osób w podeszłym wieku zaćma jest naturalnym objawem starzenia się organizmu, podobnie jak zmarszczki czy siwe włosy. Z wiekiem zmienia się metabolizm i występują zaburzenia równowagi biochemicznej i osmotycznej, co nie pozwala na zachowanie przejrzystości soczewki. Normalnie soczewka skupia promienie świetlne dokładnie na powierzchni siatkówki i tworzy wyraźny obraz obiektów w każdej odległości. Z wiekiem jednak soczewka traci swoją elastyczność i mętnieje, dlatego do oka dociera mniejsza ilość światła, które dodatkowo ulega rozproszeniu. W efekcie widziany obraz staje się mniej wyraźny, rozmazany lub zamglony.

Chorobie nie można w żaden sposób zapobiec, nie pomoże prowadzenie zdrowego trybu życia, dieta, czy krople do oczu. Zaćma niemal u każdego przebiega inaczej – niekiedy rozwija się kilka miesięcy, a czasem przez wiele lat. Efekt jest jednak zawsze ten sam – pogorszenie widzenia w oku, w którym wystąpiła (może jednocześnie zaatakować obie soczewki).

Najczęściej występujące objawy

Pierwsze objawy mogą być niedostrzegalne lub bardzo słabe. Zmętnieniu soczewki nie towarzyszą bowiem ani ból, ani nawet przekrwienie oka. Choroba daje o sobie znać różnymi zaburzeniami wzroku, które zależą od umiejscowienia zmętnień. Dlatego każde zauważalne pogorszenie się widzenia, np. brak ostrości lub rozmyty obraz, powinno być znakiem ostrzegawczym. W takim wypadku niezwłocznie należy zgłosić się do specjalisty, który oceni przyczynę dolegliwości.

Do najczęstszych objawów zaćmy zalicza się:
• stopniowe pogarszanie się ostrości widzenia
• szybsze niż zwykle męczenie się oczu
• przymglone widzenie
• zniekształcone lub podwójne widzenie przedmiotów
• problemy z oceną odległości
• problemy z poruszaniem się
• przeszkadzające jasne światło
• zaburzenia widzenia kolorów
• trudności z dobraniem odpowiednich okularów.

W razie wystąpienia zaburzeń widzenia koniecznie trzeba zgłosić się do okulisty. Zaćmę łatwo rozpoznać, nie wymaga to żadnych skomplikowanych badań, wystarczy badanie przedniego odcinka gałki ocznej w lampie szczelinowej. Pozwala ono na ocenę stopnia i rodzaju zmętnienia soczewki. Lekarz może przeprowadzić także badania dna oka, które wykluczy obecność zmian powodujących nieodwracalne obniżenie ostrości wzroku, takich jak zmiany zwyrodnieniowe plamki, zanik nerwu wzrokowego, odwarstwienie siatkówki.

Sposoby leczenia zaćmy

Zaćmę leczy się operacyjnie. Jeszcze dwadzieścia lat temu po takiej operacji trzeba było leżeć kilka dni w szpitalu i do końca życia nosić bardzo mocne okulary. Wdrożenie nowoczesnych metod, narzędzi i materiałów przyniosło znaczną poprawę jakości i skuteczności zabiegu, zmniejszyło jego inwazyjność i skróciło czas rekonwalescencji po operacji. Dzisiaj wystarczy leczenie ambulatoryjne. Zabieg trwa ok. 15-20 minut, a po jego zakończeniu niemal od razu można samodzielnie opuścić szpital.

Najczęściej stosowaną techniką jest fakoemulsyfikacja. Polega ona usunięciu zmętniałej soczewki i wszczepieniu na jej miejsce zwijalnej soczewki, która ulega rozwinięciu w oku. Zastosowanie w tym przypadku tak zwanego mikrocięcia o szerokości około 2 mm zapewnia szybkie gojenie oraz uzyskanie wysokiej jakości widzenia. Cały zabieg odbywa się przy znieczuleniu miejscowym oka, które przeprowadzane jest tylko za pomocą kropli do oczu.

Nowoczesna metoda

Obecnie chirurdzy okulistyczni oraz pacjenci mają do wyboru szeroką gamę sztucznych soczewek wewnątrzgałkowych, przeznaczonych do wszczepienia w miejsce zmętniałej soczewki. Poszczególne modele różnią się od siebie kształtem oraz materiałem, z którego są wyprodukowane. Za dający najlepsze efekty materiał uważany jest akryl. Jest bardzo dobrze tolerowany przez oko i umożliwia produkowanie soczewek odpowiedniego kształtu. W zależności od indywidualnych potrzeb i preferencji pacjenta nowa soczewka może być jednoogniskowa lub wieloogniskowa, najlepsze pozwalają nawet zupełnie wyeliminować z życia pacjenta okulary.

Zwykle postępowanie pooperacyjne polega na okulistycznym badaniu kontrolnym na trzy dni po zabiegu i dalszej opiece ambulatoryjnej. Zaleca się stosowanie przez 3–4 tygodnie po operacji kropli antybiotykowo-steroidowych. W pierwszych tygodniach po zabiegu należy się oszczędzać, unikać wysiłku, wstrząsów, uprawiania sportu. Oko powinno w pełni wyzdrowieć w ciągu miesiąca, ale mózg jeszcze przez jakiś czas będzie się uczył współpracy z nową soczewką wewnątrzgałkową. Wynikiem operacji zaćmy jest dużo większy komfort widzenia oraz jego jakość. Kontury są wyraziste, kolory jasne i żywe, poprawia się ostrość widzenia. Problemy ze wzrokiem nie zakłócają już codziennych czynności.

Wylecz zaćmę szybko z Medipe Clinic

w ramach Dyrektywy Transgranicznej

-->